Parteneriat

Proiectul este implementat de Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Tulcea in calitate de Beneficiar in parteneriat cu Asociatia “PROGRESSON” (Partener 1), Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare–“EUROFED” (Partener 2) si AGRO LINE CONSULTING SRL (Partener 3).

Lider – PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII TULCEA

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii este o organizatie patronala de la nivelul judetului Tulcea, nonprofit, infiintata in 2016, ce are ca scop promovarea si apararea intereselor membrilor sai si a IMM-urilor din judetul Tulcea, precum si dezvoltarea mediului economic de la nivelul teritoriului ITI DD. De la infiintare si pana la momentul lansarii prezentul apel de proiecte, Patronatul a derulat mai multe sesiuni de informare a IMM-urilor din zona ITI DD cu privire la necesitatea si importanta elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca la care au participat un nr de 33 IMM-uri din ITI DD, precum si activitati de teren la 5 IMM-uri din teritoriul ITI DD cu scopul promovarii si incurajarii participarii angajatilor din IMM-uri la programe de formare profesionala continua, ca modalitate de crestere a productivitatii muncii angajatilor, mentinerii pe piata si dezvoltarii de noi orizonturi/piete de desfacere a IMM-urilor. In cadrul proiectului Patronatul va fi responsabil de managementul proiectului, Identificare, recrutare si mentinerea grupului tinta in cadrul proiectului, elaborarea brosurii de informare si constientizare a angajatorilor, Implementarea campaniei on-line de informare si constientizare (activitate externalizata), Organizarea evenimentelor de informare si constientizare angajatori, Evaluarea si certificarea competentelor profesionala (activitate externalizata), Elaborarea Ghidului de elaborare si introducere a unor programe de invatare la locul de munca, Elaborarea Toolkitului de bune practici aferent sectoarelor economice cu potential competitiv pentru introducerea si derularea de noi programe de invatare la locul de munca, Organizarea si realizarea evenimentelor suport adresate angajatorilor din teritoriului ITI DD. 

ROLUL PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI:

Patronatul IMM Tulcea se va implica in urmatoarele activitati:

1. A1 – prin gestionarea adminsitrativa a activitatilor de care este responsabil, prin Managerul de proiect si a personalului administrativ;

2. A2 – cu ajutorul Responsabilului GT, se implica in activitatile de identificare, recrutare si mentinere a GT in cadrul proiectului;

3. A3.1 – participa la elaborarea brosurii de informare si constientizare a angajatorilor cu ajutorul expertului de elaborare brosura;

4. A3.2 – participa la campania de constientizare on-line a angajatorilor prin externalizarea serviciului de realizare a Campaniei online;

5. A3.3 – este responsabil de A3.3 prin expertul de evenimente de informare si constientizare;

6. A5.1 – achizitioneaza servicii de evaluare si certificare pentru 18 angajati din GT;

7. A6.1 – participa la elaborarea Ghidului de elaborare si introducere a unor programe de invatare la locul de munca prin Expertul de Elaborare Ghid;

8. A6.2 – participa la elaborarea Toolkit-ului de bune practici aferent sectoarelor economice cu potential competitiv pentru introducerea si derularea de noi programe de invatare la locul de munca;

9. A6.3 – raspunde de organizarea de evenimente suport care sa ajute si sa motiveze angajatorii in elaborarea si introducerea de noi programe de invatare la locul de munca prin Expertul de evenimente suport.

De asemenea, Solicitantul s-a implicat activ premergator implementarii proiectului atat in activitatea de realizare a analizei la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii pentru fundamentarea cererii de finantare prin participarea la actiunile de realizare a analizei/raportului de cercetare de la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii, cat si in elaborarea si depunerea cererii de finatare.

Partener 1 – ASOCIATIA ,,PROGRESSON”

Asociatia PROGRESSON este o organizatie non-profit infiintata in anul 2009. Asociatia este acreditata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru organizarea si desfasurarea de cursuri de initiere/perfectionare/specializare. Asociatia a avut calitate de Lider sau Partener (coorganizator, coinitiator, invitat, participant etc.) la derularea mai multor proiecte de formare profesionala, respectiv furnizarea de programe de specializare si initiere si a dobandit experienta relevanta privind implicarea grupurilor vulnerabile cit si antreprenorialul prin proiectele POSDRU/110/5.2/G/86785 Olaritul – Mestesug al continuitatii valorilor si spiritului romanesc (2011-2012) si POSDRU/110/5.2/G/87869 Traditie straveche, olarit!(2011-2012) unde obiectivul fiecarui proiect a fost formarea profesionala a 220 persoane din mediul rural, atat barbati, cat si femei, pentru a face fata pe o piata a muncii sau sa-si initieze propria afacere si POSDRU/184/5.2/S/151862 Fii parte a satului european–dinamizare rurala (2015) cu obiectiv principal Imbunatatirea capacitatii de ocupare a persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din regiunile Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia prin programe integrate de consiliere, formare si mediere a fortei de munca, pentru un numar de 180 de persoane dintre care angajarea a minim 9% din participantii certificati care au participat programele integrate din cadrul proiectului, de asemenea, proiectul a prevazut si realizarea unui program de asistenta antreprenoriala, finalizat cu realizarea a 4 intreprinderi non-agricole de catre membrii grupului tinta. Partenerul 1 are experienta in furnizarea de programe integrate de ocupare vizate de proiect de peste 12 luni.

ROLUL PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI:

Partenerul 1 se va implica in urmatoarele activitati:

1. A1 – prin gestionarea adminsitrativa a activitatilor de care este responsabil, prin Coordonatorul Partener si a personalului administrativ;

2. A2 – prin cei 2 Responsabili GT, se implica in activitatile de identificare, recrutare si mentinere a GT;

3. A4 – participa la frunizarea programelor de formare profesionala grupului tinta prin Responsabilul de formare si prin Expertii Formatori.

De asemenea, Solicitantul s-a implicat activ premergator implementarii proiectului atat in activitatea de realizare a analizei la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii pentru fundamentarea cererii de finantare prin participarea la actiunile de realizare a analizei/raportului de cercetare de la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii, cat si in elaborarea si depunerea cererii de finatare.

Partener 2 – ASOCIATIA PENTRU FORMARE, EDUCATIE SI DEZVOLTARE EUROFED

Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare este un ONG tanar cu competenta si expertiza in domeniul formarii profesionale si al furnizarii de servicii specifice de ocupare (informare si consiliere profesionala si mediere pe piata muncii), conform documentelor statutare. Asociatia este acreditata ANOFM in furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala si mediere pe piata interna a muncii incepand cu luna septembrie 2017 si are experienta in activitati de formare profesionala, fiind autorizata in mai multe ocupatii de formare profesionala a adultilor (Formator, Expert Achizitii Publice, Auditor Intern in Sectorul Public, Competente Antreprenoriale, Lucrator in Comert, Organizator spectacole, Tapiter) pentru care a organizat pana in prezent peste 15 sesiuni de formare profesionala, la care au luat parte peste 250 participanti. De asemenea, Asociatia are experienta si in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, respectiv in perioada 25.02.2015-24.12.2015 a implementat, in calitate de partener, proiectul cu titlul „DE LA SUSTENABILITATE LA DURABILITATE – SUSTENABIL!”, proiect finantat prin POSDRU 2007-2013 si in cadrul caruia a avut ca atributii recrutarea de grup tinta, formarea si medierea pe piata muncii a grupului tinta, organizarea de evenimente de antreprenoriat.  In prezent Asociatia este Lider de parteneriat in proiectul C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!, POCU 4.2-ITI Delta Dunarii, in cadrul caruia are ca repsonsabilitati managementul proiectu, activitatile de informare si consiliere profesionala, formare profesionala, medeire pe piata muncii si antreprenoriat. 

ROLUL PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI:

Asociatia EUROFED se va implica in urmatoarele activitati:

1. A1 – prin gestionarea adminsitrativa a activitatilor de care este responsabil, prin Coordonatorul Partener si a personalului administrativ;

2. A2 – se implica in activitatile de identificare, recrutare si mentinere a GT;

3. A4 – participa la frunizarea programelor de formare profesionala grupului tinta prin Responsabilul de formare si prin Expertii Formatori.

4. A6.1 – participa la elaborarea Ghidului de elaborare si introducere a unor programe de invatare la locul de munca prin Expertul de Elaborare Ghid;

5. A6.2 – participa la elaborarea Toolkit-ului de bune practici aferent sectoarelor economice cu potential competitiv pentru introducerea si derularea de noi programe de invatare la locul de munca.

De asemenea, Solicitantul s-a implicat activ premergator implementarii proiectului atat in activitatea de realizare a analizei la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii pentru fundamentarea cererii de finantare prin participarea la actiunile de realizare a analizei/raportului de cercetare de la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii, cat si in elaborarea si depunerea cererii de finatare.

Partener 3 – AGRO LINE CONSULTING SRL

AGRO LINE CONSULTING desfasoara activitate incepand cu anul 2015 si ofera urmatoarele servicii conform Cod CAEN inregistrate: Servicii de consultanta pentru afaceri si management COD CAEN 7022; Servicii combinate de secretariat COD CAEN 8211; Formare profesionala COD CAEN 8559 (alte forme de invatamant n.c.a.).  AGRO LINE CONSULTING SRL este o companie tanara, cu competenta si expertiza in domeniul furnizarii de servicii integrate adresate somerilor, persoanelor inactive, persoanelor din mediul rural si de etnie roma. Solicitantul este autorizat in mai multe ocupatii de formare profesionala a adultilor(Competente Antreprenoriale, Lucrator in cultura platelor, Lucrator in cresterea animalelor) pentru care a organizat pana in prezent peste 11 sesiuni de formare profesionala (9 sesiuni in ocupatia de Lucrator in cultura plantelor si 2 sesiuni in Antreprenoriat), la care au luat parte peste 252 participanti (207 cursanti Lucrator in cultura plantelor si 45 Antreprenoriat). De asemenea, Solicitantul are experienta si in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila in calitate de consultant, respectiv din 10.08.2015 si pana in prezent, a elaborat si implementat un numar de peste 200 proiecte in cadrul PNDR, Submasura 6.1, 6.3, 6.2, 4.1, inclusiv persoanelor din mediul rural, someri si inactivi, persoane vizate de prezentul proiect. In cadrul proiectului Solicitantul se va implica in managementul proiectului, identificarea si recrutarea GT, formarea profesionala a GT si evaluarea si certificarea competentelor profesionala(activitate externalizata). AGRO LINE CONSULTING SRL detine experienta in furnizarea de programe de formare, vizate de proiect, de peste 12 luni.

ROLUL PARTENERULUI IN CADRUL PROIECTULUI:

Partenerul 3 se va implica in urmatoarele activitati:

1. A1 – prin gestionarea adminsitrativa a activitatilor de care este responsabil, prin Coordonatorul Partener si a personalului administrativ;

2. A3.1- participa la elaborarea brosurii de informare si constientizare a angajatorilor cu ajutorul expertului de elaborare brosura;

3. A4 – participa la frunizarea programelor de formare profesionala grupului tinta prin Responsabilul de formare si prin Expertii Formatori.

De asemenea, Solicitantul s-a implicat activ premergator implementarii proiectului atat in activitatea de realizare a analizei la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii pentru fundamentarea cererii de finantare prin participarea la actiunile de realizare a analizei/raportului de cercetare de la nivelul teritoriului ITI Delta Dunarii, cat si in elaborarea si depunerea cererii de finatare.