Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini in cadrul intreprinderilor din zona ITI Delta Dunarii care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, prin derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor din zona ITI Delta Dunarii cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua, prin furnizarea de servicii de formare profesionala si de evaluare si certificare a competentelor dobandite in sistem non-formal si informal pentru 326 de angajati, precum si prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul Specific 1 – Identificarea si recrutarea in grupul tinta al proiectului a 326 angajati din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, din zona ITI Delta Dunarii.

Obiectivul Specific 2 – Informarea si constientizarea angajatorilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior, privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua.

Obiectivul Specific 3 – Cresterea nivelului de competente pentru 326 angajati din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, din zona ITI Delta Dunarii.

Obiectivul Specific 4 – Acordarea de sprijin pentru intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau intreprinderilor care intenioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior, in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca.