Grup tinta

 

Grupul tinta al proiectului este format din 326 angajati din teritoriul ITI Delta Dunarii ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, din care minim 10%, respectiv 37 angajati, vor fi angajati varstnici cu varsta inte 55-64 de ani.

Din grupul tinta al proiectului nu pot face parte persoanele/angajatii care asigura managementul strategic al intreprinderilor din teritoriul ITI Delta Dunarii si care ocupa pozitii de management in intreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie), persoanele care au calitatea de antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri etc. De asemenea, nu pot face parte din grupul tinta al proiectelui angajatii din departamentele de resurse umane de la nivelul intreprinderilor din teritoriul ITI Delta Dunarii.

Recrutarea si inscrierea persoanelor eligibile in cadrul proiectului se va realiza respectandu-se urmatoarele etape:

            I) Depunerea dosarului de candidatura;

            II) Analiza dosarelor si solicitarea de clarificari de la participanti, 

            daca este cazul (de ex.: lipsa documente, neconformitate etc); 

            III) Acceptarea sau respingerea dosarului.

Documentele care compun dosarul participantului

necesare inscrierii in grupul tinta:

1. Formularul de inscriere in grupul tinta,

2. Cerere de inscriere in grupul tinta,

3. Declaratie de consimtamant privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal,

4. Declaratie de evitare a dublei finantari (ca numai face parte din grupul tinta al altui proiect similar),

5. Declaratie apartenenta la grupul tinta,

6. Chestionar initial de identificare a nevoilor – detaliat,

7. Declaratie de participare in cadrul activitatilor proiectului,

8. Copie carte de identitate,

9. Copie certificat de nastere,

10. Copie certificat casatorie (daca este cazul),

11. Documente studii (aferente ultimei forme de invatamant absolvite),

12. Dovada domiciliului sau rezidentei in localitatile din teritoriul ITI Delta Dunarii vizat de proiect.