Indicatori

Indicatori prestabiliti de realizare:

  • Intreprinderi sprijinite, din care: -IMM-uri – 36
  • Intreprinderi sprijinite – 36
  • Angajati care beneficiaza de programe de formare – 326

Indicatori prestabiliti de rezultat:

  • Intreprinderi care introduc programe de invatare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului – 3
  • Intreprinderi care introduc programe de invatare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului, din care: -IMM-uri – 3
  • Persoane care dobandesc o calificare/ care si-au validat competentele in sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la incetarea calitatii de participant – 295.