Achizitie directa – servicii analize medicale inscriere cursuri organizate de P2

Partenerul 2 – Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare – EUROFED lanseaza procedura de achizitie directa a serviciilor de analize medicale pentru inscrierea persoanelor din grupul tinta al proiectului la cursurile de formare profesionala organizate de Partenerul 2 in cadrul proiectului.

Operatorii economici interesati de participarea la procedura sunt rugati sa consulte documentatia de atribuire publicata mai jos.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor: 02.04.2021, ora 15:00.

Invitatie_solicitare oferta_analize medicale inscriere cursuri

Modele formulare+Model contract