Activitatile proiectului

 

A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

A1.1 – Proiectarea, monitorizarea si coordonarea activitatilor proiectului (L1 – L18)

A1.2 – Achizitii publice (L1 – L6)

A1.3 – Informare si publicitate (L1 – L18)

A2. IDENTIFICARE, RECRUTARE SI MENTINERE GRUP TINTA 

A2.1 – Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului (L1 – L17)

A3. CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE A ANGAJATORILOR PRIVIND IMPORTANTA SI NECESITATEA PARTICIPARII ANGAJATILOR LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUA 

A3.1 – Elaborare brosura de informare si constientizare a angajatorilor (L2 – L4)

A3.2 – Campanie de constientizare on-line a angajatorilor (L2 – L8)

A3.3 – Organizarea de evenimente de informare si constientizare a angajatorilor (L5 – L17)

A4. FURNIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA

A4.1 – Frunizarea programelor de formare profesionala grupului tinta (L3 – L17)

A5. SERVICII DE EVALUARE SI CERTIFICARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE DOBANDITE IN SISTEM NON-FORMAL SI INFORMAL

A5.1 – Evaluarea si certificarea competentelor profesionale ale grupului tinta obtinute pe alte cai decat cele formale (L7 – L16)

A6. ACORDAREA DE SPRIJIN INTREPRINDERILOR IN VEDEREA ELABORARII SI INTRODUCERII UNOR PROGRAME DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA

A6.1 – Elaborarea Ghidului de elaborare si introducere a unor programe de invatare la locul de munca (L4 – L7)

A6.2 – Elaborarea Toolkit-ului de bune practici aferent sectoarelor economice cu potential competitiv pentru introducerea si derularea de noi programe de invatare la locul de munca (L4 – L7)

A6.3 – Organizarea de evenimente suport care sa ajute si sa motiveze angajatorii in elaborarea si introducerea de noi programe de invatare la locul de munca (L8 – L17).