The Story

Despre proiect

 

Titlul proiectui: FORMINOV: IMBUNATATIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJATII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNARII!

Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti.

Prioritatea de investitii 10.iii: Imbunatatirea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupurile de varsta intr-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunostintelor, a aptitudinilor si a competentelor fortei de munca si promovarea unor cai de invatare flexibile, inclusiv prin orientare profesionala si prin validarea competentelor dobandite.

Obiectiv Specific 3.12: Imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.

Cod apel: POCU/464/3/12/

Cod proiect: 127851

Valoarea totala a proiectului: 4.589.747,19 lei

Valoarea cofinantarii: 4.570.957,26 lei

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni, in perioada 17.05.2019 – 16.05.2022

Numele beneficiarului: PATRONATUL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII TULCEA

 

2. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini in cadrul intreprinderilor din zona ITI Delta Dunarii care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta, prin derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor din zona ITI Delta Dunarii cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua, prin furnizarea de servicii de formare profesionala si de evaluare si certificare a competentelor dobandite in sistem non-formal si informal pentru 326 de angajati, precum si prin acordarea de sprijin acestor intreprinderi pentru elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca.

3. Partenerii proiectului

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Tulcea, in calitate de Beneficiar, 

 

Asociatia “PROGRESSON”

Partener 1

 

 

Asociatia pentru Formare, Educatie si Dezvoltare–“EUROFED”

Partener 2

 

 

AGRO LINE CONSULTING SRL

Partener 3

 
 
 

Scrie-ne aici